Odznaczenie dla br. Jacka Romanka

24 maja 2024 roku w Muzeum Narodowym w Lublinie odbyła się Gala XXV edycji Wojewódzkiego Otwartego Konkursu „Laur Konserwatorski”. Wydarzenie zorganizowane przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, objęte było patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję najwyższej jakości realizacji konserwatorskich oraz uhonorowanie osób i instytucji dbających o zabytki.

Tradycyjnie przy okazji Gali wręczone zostały przyznane przez Ministra Kultury i dziedzictwa narodowego odznaki „Za opiekę nad zabytkami”. Dwustopniowa (złota i srebrna) odznaka, ustanowiona w 1962 r., jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.
W tym roku złotą odznakę odebrał między innymi br. Jacek Romanek, proboszcz parafii św. Jana Jałmużnika w Orchówku, który w ostatnich latach zatroszczył się o renowację zabytkowych ołtarzy i samego kościoła.
Odznaczenia wręczył Pan Jakub Makowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. i tekst za Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny

Sekretariat Informacji - Prowincja Warszawska