Nowy numer Głosu Ojca Pio

Nowy „Głos Ojca Pio” [GOP 144/6/2023] podejmuje temat powrotu do tradycyjnego świętowania Bożego Narodzenia. W tym roku bowiem jest ku temu wyjątkowa okazja – 800- lecie powstania pierwszej żywej szopki, co zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. Warto zatem przypomnieć sobie wydarzenia, których owo świętowanie jest pamiątką, i rozbudzić w sobie chęć głębokiego ich przeżywania. W dziale poświęconym Ojcu Pio przeczytamy o jego miłości do Dzieciątka Jezus, a także o wpływie duchowości franciszkańskiej na jego życie zakonne.

Święte świętowanie
Niechrześcijańska kultura, w której żyjemy, próbując po cichu lub wprost narzucić nam nieewangeliczny styl życia i życiowe postawy, sprawia, że zarówno nasza codzienność, jak i nasze świętowanie coraz mniej przeniknięte są obecnością Boga, Jego mocą i potęgą, Jego radością i pokojem…

Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, w tym roku dla naśladowców św. Franciszka szczególnych. Przypada bowiem osiemset lat od momentu, gdy zbudował on w Greccio pierwszą szopkę w dziejach świata. Święta chciał przeżyć całym sobą, zaangażował więc wszystkie swe zmysły i całą pomysłowość. Wszystko dla Jezusa! Pragnął ukazać i przeżyć Jego pokorną obecnośći przyjście – a raczej przychodzenie – bo jak Syn Boży niegdyś przyszedł z Nieba w tajemnicyWcielenia, tak teraz pokornie zstępuje i uniża się, objawiając się na ołtarzu przez ręce kapłana. Franciszek celebrował nie tyle odległe wydarzenia, co przyjście Boga tu i teraz.

Naśladowcy Biedaczyny z Asyżu mają jeszcze jeden powód do świętowania: osiemsetlecie zatwierdzenia dokumentu regulującego życie wspólnoty franciszkańskiej. Dla każdego z nich tekst ten ma ogromną wartość, przedstawia bowiem miłość do ubogiego Chrystusa i wielkie pragnienie podążania drogą Jego krzyża i nowego życia.

Świętując jubileusze, chcemy odnowić nasze serca i relację z Bogiem, odnowić wspólnotę, w której centrum znajdzie się pokornie przychodzący Pan. To sam Jezus! Jego obecność jest nadzwyczajnym wydarzeniem i źródłem nowych mocy. Przeżywajmy zatem święta w Panu, a On da nam pełnię radości i wesela.

Życzę każdemu, aby nadchodzące Boże Narodzenie było pełne pokoju i radości oraz zstępującej ku nam miłości Boga, a czas przygotowania i przeżywane franciszkańskie jubileusze niechaj będą przeniknięte Jego słowem i błogosławieństwem.

Br. Maciej Zinkiewicz OFMCap
redaktor naczelny

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska