W dniach 29.07-05.08.2018 r. Wspólnota Franciszkańska TAU odbyła rekolekcje formacyjne San Damiano TAU w Rzeszowie. „Panie, kim jesteś Ty, a kim ja?” to temat przewodni skupienia. Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji sprawowali bracia: Robert Rabka oraz Radosław Pasztaleniec, natomiast dzieci znajdowały się pod opieką brata Wojciecha Jankowiaka oraz dwóch opiekunek ze Wspólnoty ONŻ z Rzeszowa. W rekolekcjach brało udział trzydziestu ośmiu członków Wspólnot z: Bielska-Białej i Tychów; Dąbrowy Górniczej, Stalowej Woli, Wrocławia, Poznania, Piły, Krakowa i Kielc oraz dwadzieścioro siedmioro ich dzieci. Trzydziestu czterech członków Wspólnot wyraziło pragnienie uczestniczenia w życiu Wspólnoty Franciszkańskiej TAU.

Podczas tego szczególnego okresu Bożej Łaski pochylano się nad zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości w Panu Jezusie Chrystusie; z pokorą i umiłowaniem krzyża Jezusa, które wyrażają się w trudnościach życia codziennego; ze skłonnością człowieka do zła, będącą skutkiem grzechu pierworodnego; z uczestnictwem w śmierci, zmartwychwstaniu i chwale Chrystusa poprzez sakrament chrztu św. oraz z posłannictwem wszystkich wierzących w głoszeniu prawdy o Bożej Opatrzności i wsparciu. Trwanie w Chrystusie to fundament wiary chrześcijanina.

Miłość braterska towarzyszyła wspólnemu spędzaniu czasu oraz dzieleniu się doświadczeniem życia i tym, jak działa Pan Bóg i przemawia do nas. Niech Imię Jego będzie błogosławione! Pax et Bonum!

Agnieszka Wójcik

 Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska