W dniach od 4 do 6 czerwca 2018 r. odbyło się w Krynicy Morskiej doroczne spotkanie formacyjne asystentów Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z obu Prowincji polskich kapucynów. W zebraniu prowadzonym przez br. Andrzeja Romanowskiego, Asystenta Narodowego FZŚ, uczestniczyło 7 braci z Prowincji Warszawskiej, 9 z Prowincji Krakowskiej oraz ks. Marcin Sobiech z Ostrołęki, asystent Regionu Białostockiego FZŚ. Główne obrady odbyły się 5 czerwca. W tym dniu obecni wysłuchali dwóch konferencji dotyczących Reguły FZŚ. Przed południem wystąpił br. Andrzej Romanowski, który mówił o darze od Kościoła, jakim jest Reguła FZŚ, o jej przyjęciu i interpretacji, o relacji darów naturalnych i nadnaturalnych w życiu Regułą oraz zaangażowaniu indywidualnym w jej przeżywaniu. Charakterystycznym kluczem do czytania Reguły FZŚ jest zwrot warunkowy "jeśli", używany już przez Jezusa w Ewangelii: "jeśli chcesz być doskonały, to...". "Jeśli chcę być we wspólnocie franciszkańskiej, to...": mam przyjąć Regułę i być otwartym na działanie Ducha Świętego, być posłuszny Kościołowi, otwarty na miłość wobec bliźniego, być pokorny i gotowy do służby. Po południu konferencję pt. "Reguła FZŚ na nowo odczytana" wygłosił ks. Marcin Sobiech. W zwięzły i jasny sposób omówił poszczególne artykuły aktualnej Reguły FZŚ, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów od nr 4 do nr 19. W środę 6 czerwca zebrani wysłuchali relacji br. Andrzeja Romanowskiego z ostatniego spotkania Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych w Warszawie, zajęli się sprawami bieżącymi oraz ustalili temat kolejnego spotkania, które odbędzie się Krakowie Olszanicy w dniach od 3 do 5 czerwca 2019 r.

Całe, bardzo owocne spotkanie, odbyło się we wspaniałej braterskiej atmosferze. Służyło wzajemnemu poznaniu się braci asystentów z obu kapucyńskich Prowincji w Polsce, ich formacji franciszkańskiej oraz wymianie doświadczeń i pomysłów.


br. Robert Rabka OFMCap

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

 
Fot. br. Paweł Tokarz OFMCap