W dniach 6-8 kwietnia 2018 roku  Wspólnota Franciszkańska Tau w Larvik (Norwegia) przeżywała wyjazdowe lokalne dni skupienia. Stało się już naszą tradycją organizowanie tych dni w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, aby w gronie wspólnoty radować się ze zmartwychwstania naszego Pana i przeżywać Jego Niezgłębione Miłosierdzie. W spotkaniu uczestniczyło 11 osób dorosłych i sześcioro dzieci.

Tematem dni skupienia były słowa: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty!”. Na drodze duchowej refleksji towarzyszyły nam trzy cnoty boskie: wiara, nadzieja i miłość, jako główne wartości życia chrześcijańskiego prowadzące do zjednoczenia z Bogiem.

Spotkanie rozpoczęliśmy już w piątek o godzinie 9.00 wspólną modlitwą. Podczas tego szczególnego dla wspólnoty czasu przeżyliśmy dwie Eucharystie, którym przewodniczyli O. Grzegorz i O. Aleksander. Uczestniczyliśmy również w czterech tematycznych konferencjach oraz wspólnie przeżyliśmy Drogę Światła. W bloku popołudniowym nie zabrakło elementu, który ma zasadnicze znaczenie dla naszej formacji, a mianowicie słuchania audycji br. Mariusza Matejki nt. Duchowości Tau.

Minione Dni Skupienia, bogate w duchowe treści, sprzyjały dzieleniu się doświadczeniem wiary, nadziei i miłości oraz budowaniu wspólnoty.

Tomasz Nowak
WF Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

 

 

WF Tau

 

Wspólnota Franciszkańska Tau składa się z osób dorosłych, różnych stanów i zawodów, których inspiruje nauczanie i przykład życia św. Franciszka z Asyżu, a także duchowość Tau. Nazwa i logo nawiązują do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była pierwszym etapem formacji dla wielu z obecnych członków. Troskę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

Stawiając zawsze w centrum Jezusa Chrystusa, pragniemy codziennie kroczyć drogą Ewangelii, aby móc zjednoczyć się z naszym Panem, przez nawrócenie serca, miłość, szerzenie braterstwa i pokoju w duchu franciszkańskiej radości. Ponad wszystko pragniemy posiąść Ducha wraz z Jego uświęcającym działaniem.

Częsty udział w sakramentach Kościoła, słuchanie Słowa Bożego, odkrywanie obecności Boga w sercu, w drugim człowieku, w przyrodzie, odkrywanie wolności wewnętrznej w ewangelicznym ubóstwie – te i wiele innych wskazań św. Franciszka z Asyżu są wyzwaniem, które podejmujemy każdego dnia.

www.wftau.pl