W odpowiedzi na braterskie zaproszenie wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau z Tychów, Wspólnota Franciszkańska Tau z Bielska-Białej i Tychów przyjechała w dniu 8 kwietnia 2018 do parafii św. Józefa Robotnika w Tychach Wartogłowcu. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele parafialnym. Po zakończeniu Liturgii członkowie obu wspólnot zgromadzili się w domu parafialnym. Gospodarzem był proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Antoni Owczarek. Atmosfera spotkania była serdeczna, pełna radości i przepełniona duchem braterstwa. Po wstepnym zapoznaniu się, przedstawiciele WF Tau przedstawili krótko historię swojej wspólnoty, jednocześnie wysłuchując historii obecnej wspólnoty tyskiej MF Tau. Spotkanie było okazją do przekonania się, że obie wspólnoty żyją tym samym charyzmatem.  Na koniec wstępnie umówiliśmy się na kolejne spotkanie.
Dziękujemy księdzu proboszczowi za gościnę i wielką życzliwość a wspólnocie MF Tau za zaproszenie i gorące przyjęcie.

Wojciech Pająk
WF Tau

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska

 

MF Tau

 

Młodzież Franciszkańska Tau to katolicka wspólnota ludzi młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczać życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu. Przynależy ona do duszpasterstwa Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Opiekę prawno-duchową nad nią sprawuje Minister Prowincjalny tejże Prowincji.

Młodzież Franciszkańska Tau rządzi się swoimi Statutami, zatwierdzonymi przez Ministra Prowincjalnego Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej, dnia 9 lutego 2006 roku. Statut ten przedstawia dążenia i wartości, jakimi inspiruje się Wspólnota Młodzieży Franciszkańskiej Tau, oraz prezentuje jej misję i strukturę organizacyjną. Statut wyznacza jej program działania i główne cele formacji w duchu chrześcijańsko-franciszkańsko-kapucyńskim na drodze katechumenatu pochrzcielnego w Kościele Katolickim.

W trakcie 5-letniej formacji młody człowiek dzięki Wspólnocie może odszukać swoje miejsce w Kościele. Rozeznaje swoje powołanie, a następnie kontynuuje franciszkańską drogę nawrócenia tak w świecie jak i w różnych wspólnotach religijnych, ze szczególnym uwrażliwieniem na te, które realizują charyzmat świętych Patronów: św. Franciszka i Klary z Asyżu oraz św. Bernarda z Corleone i św. Małgorzaty z Cortony.

www.mftau.pl

 

 

WF Tau

 

Wspólnota Franciszkańska Tau składa się z osób dorosłych, różnych stanów i zawodów, których inspiruje nauczanie i przykład życia św. Franciszka z Asyżu, a także duchowość Tau. Nazwa i logo nawiązują do Młodzieży Franciszkańskiej Tau, która była pierwszym etapem formacji dla wielu z obecnych członków. Troskę duszpasterską nad wspólnotą sprawuje Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej.

Stawiając zawsze w centrum Jezusa Chrystusa, pragniemy codziennie kroczyć drogą Ewangelii, aby móc zjednoczyć się z naszym Panem, przez nawrócenie serca, miłość, szerzenie braterstwa i pokoju w duchu franciszkańskiej radości. Ponad wszystko pragniemy posiąść Ducha wraz z Jego uświęcającym działaniem.

Częsty udział w sakramentach Kościoła, słuchanie Słowa Bożego, odkrywanie obecności Boga w sercu, w drugim człowieku, w przyrodzie, odkrywanie wolności wewnętrznej w ewangelicznym ubóstwie – te i wiele innych wskazań św. Franciszka z Asyżu są wyzwaniem, które podejmujemy każdego dnia.

www.wftau.pl