2 SIERPNIA

ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ Z PORCJUNKULI

Święty Franciszek szczególną miłością darzył Najświętszą Maryję Dziewicę, Matkę Zbawiciela. W czasie swoich wędrówek po ziemi umbryjskiej napotkał pod Asyżem maleńką kapliczkę poświęconą Matce Bożej. Ponieważ kapliczka była zniszczona i zaniedbana, odnowił ją. Na prośbę Franciszka ojcowie benedyktyni z góry Subiaco ofiarowali mu ją, pod warunkiem że jeżeli jego wspólnota rozrośnie się w zakon, kaplica będzie jego kolebką. Tutaj Franciszek często przychodził na modlitwę i tutaj zakończył doczesne życie w roku 1226. W tym kościółku otrzymał też niezwykłą łaskę: pewnego razu objawiła mu się Najświętsza Dziewica wraz ze swoim Synem Jezusem Chrystusem i rzekła do niego: „Proś mnie, o co chcesz". Wówczas Franciszek poprosił, aby każdy, kto wejdzie do tej świątyni, otrzymał odpuszczenie wszystkich swoich grzechów. Papież Honoriusz III zatwierdził, a inni papieże potwierdzili ten odpust, mocą którego wierni zyskują darowanie wszelkich kar doczesnych, należnych za grzechy. Dzisiaj odpust Porcjunkuli można zyskać nie tylko w świątyniach franciszkańskich, ale we wszystkich kościołach parafialnych.

 

Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów, którą hojnie obdarzyłeś Twoimi darami,  za Jej wstawiennictwem daj nam także udział w pełni Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Mszał franciszkański, Wrocław 2008, s. 199.

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska