W Krasiłowie od 17 stycznia działa Centrum Pomocy Potrzebującym, przy poparciu lokalnych władz. Codziennie w godzinach 12–14 w ogrzewanym namiocie można otrzymać pomoc humanitarną, ciepły posiłek i pomoc duchową.

„Namiot przekazała władza miejska. Jeden z miejskich radnych zakupił jednorazowe naczynia. Piekarnia przywozi codziennie 4 bochenki chleba. Każdego dnia przychodzi tu 12–15 osób; oprócz posiłku jest czas na modlitwę, rozmowę, czytanie Słowa Bożego, oglądanie filmu. Dwóch mężczyzn wyjechało do Centrum dla osób uzależnionych w Starym Konstantynowie. Przychodzą ludzie różnych wyznań oraz dzieci z sąsiedniej szkoły. Niewielkim kosztem można czynić dobro i ewangelizować: ludzie sami przybywają” — opowiada br. Zbigniew Sawczuk, wikary domu i parafii w Krasiłowie, odpowiedzialny i codziennie obecny w Namiocie. Pomagają w tym dziele parafianie oraz uczestnicy Szkoły Misyjnej św. Pawła Apostoła, która działa przy Szkole Chrześcijańskiego Życia i Ewangelizacji. Ciepłe posiłki przygotowuje kucharka Domu Rekolekcyjnego. Przeważają osoby w starszym wieku, które otrzymują tutaj nie tylko pożywienie i odzież, na jaką często nie mają pieniędzy, ale i osobliwe „lekarstwo na samotność”.

 

Bracia Kapucyni z Kustodii Ukrainy i Rosji

 

Biuro Prasowe Kapucynów - Prowincja Krakowska